Porten til Øresund - 55 35,7´N.  12 40,9 E

Vigtig information

-------------------------------------------------

Den 14. november 2016

I morgen tirsdag den 15. november 2016, inddrager vi bøjerne og slukker molefyrene til lystbådehavnen.  Herefter kan vi ikke anbefale besejling af denne havn.

 

17.oktober 2016.:

Yderste røde bøje i indsejlingen til Lystbådehavnen er forsvundet.

 

22. september 2016:

Mandag den 3. oktober påbegynder håndværkerne på renoveringen af havnens gæste toiletter og baderum i den gamle havn. Arbejdet forventes af vare indtil jul. Derfor henvises til baderummene i lystbådehavnen og de offentlige toiletter...

 

Ny anbefalet sejlrute for Lystfartøjer ved passage af Københavns Havn.

Søfartsstyrelsen har udgivet en fritidssejlerrute som man bør holde sig til ved passage af Københavns Havn.
Ruten er omtalt i EfS. nr. 10/265- 2015. En søkortrettelse er ligeledes bragt i nr. 12/2015. Søkortrettelsen indeholder en kortskitse, der kan indsættes i søkortet.
Rettelsen kan ligeledes ses ved henvendelse på Havnekontoret.

-------------------------------------------------

 

 

 

Kommende arrangementer

.

 

 

 

Det nye havnenyt er udkommet.

Klik her.

Sidste nyt

21. januar 2016

 

Forvent forandringer......

Læs mere klik her

------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.11.2016

Mobilpay er nu også blevet en mulighed på Dragør Havn. Du kan betale din gæsteafgift til vores havnepersonale med Mobilpay når du møder dem på broerne, eller ved henvendelse på havnekontoret.Husk at få din "sticker"  med til båden så vi kan se at du har betalt.

19. oktober 2016.

Ombygning af masteskuret i lystbådehavnen er nu tilendebragt. Det betyder at vi nu kan opbevarer lange master ( længere end 13,5 meter) i skur 1 og 2. Vi har desuden installeret mulighed for at anvende løbekatte i både skur 1 og 2. I løbekatten sættes kædetaljer der hver kan løfte 250 kg, så man kan håndtere de tunge master direkte fra mastevognen. Løbekatte og taljer kan lånes ved henvendelse på havnekontoret og ved at man lægger kr. 200 i depositum, samt sit navn og mobilnr.

 

Se billeder af løbekattene - klik her.

_____________________________________________________________

16.oktober 2016

Så er vejrstation oppe at køre igen.

 

28. september. 2016

Havnens vejrstation har den sidste uges tid ikke fungeret. Leverandøren FURUNO, arbejder på sagen og forventer at have den i drift igen i løbet af et par dage. Vi beklager.

 

26 september. 2016.

Reparation af spunsvæggen i lystbådehavnen påbegyndes i denne uge og vi tage ca. 2 uger.

22. september 2016.

Den 1. oktober påbegynder vi båddoptagningen. Læs om den nye placering m.m. i havnenyt her på hjemmesiden.

 

17. august 2016:

Så er vi så småt ved at skulle klargøre til bådoptagning. I den forbindelse er det vigtigt at allerede nu at orienterer alle havnens brugere om at der i år vil være en ny situation mht pladser på land. Vi skal have så mange både som muligt på land i Lystbådehavnen.Det vil betyde at man kommer til at stå tættere på hinanden end tildigere. Havnen vil acceptere ca. 40 - 50 cm. mellem bådene.

Årsagen til dette er,  at de pladser der tidligere var tilgængelige på færgehavnen nu skal udlægges til byggefelt, og der skal påbegyndes bygning af restaurant m.m. De meget store motorbåde, der de sidste år har stået på færgehavnen vil fortsat skulle stå samme sted.

Havnens personale vil være tilstede på havnen i perioden hvor vi tager både på land, så er der spørgsmål rettes de til personalet.

 

21. marts 2016

Her i weekenden er begge havnens miljøstøvsugere desværre gået i stykker: Vi har bestilt nye maskiner men forventer ikke at kunne udlåne dem før efter påske. Vi beklager meget.

17. februar 2016:
I morgen torsdag den 18. februar, starter oprensningen af indsejlingsrenden til Lystbådehavnen. Det er uddybningsfartøjet Jette Saj der kommer til Dragør. Vi forventer at arbejdet er afsluttet senest først i næste uge, men det er selvfølgelig vejr afhængigt

4.februar 2016.
Kære bådejere:
Så er vi igen ved at "drukne" i trailere og stativer uden gyldigt havnepladsnummer. Sørg nu for at det grej der henstår på havnen bliver mærket med den tildelte havneplads. Trailere og stativer uden gyldigt pladsnummer vil igen i år bliver bortskaffet primo marts 2016.

22. december 2015:
Havnekontoret har lukket 24-27/12 og 31/12 - 3/1. 2016

18. december 2015: Til Orientering: Grundet ændrede forudsætninger er mit ønske om at gå på efterløn til foråret annulleret.
God jul og godt nytår til alle.
John Strøbæk
havnefoged.
6. november 2015
Priserne på havnens vaskeri ændres pr. d. 1. 1. 2016 til kr. 35,00 pr. vask og tørring kr. 15,00 pr. 15 min.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                3.september.2015
Vores vognmand igennem mere end 30 år Stephen Dixen,har nu valgt at trappe lidt ned. Han fortsætter dog med at køre både hjem i haverne, og han vil fortsat tage sig af de meget tunge både (mere end 11 tons). Men det skal foregå på hverdage, så det er individuelle aftaler der skal laves. Hans afløser i weekenderne bliver vognmand Kenneth Wittrog, der ligeledes har stor erfaring i bådhåndtering. Kenneth har telefonnr. 2961 6312. Han vil i samarbejde med Henrik Wieder nok være dem der køre mest hernede på havnen. Der vil fortsat blive sat sedler op i havnens udhængsskabe ganske som tidligere. Derudover tilbyder bådebygger Peter Heller ligeledes optagning og søsætning med kranvogn. Telefon 20231978

------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. maj. 2015
Så tilbyder Dragør Havn også gratis WI FI på havneområdet både til vores faste bådejere og alle vores gæster. Login kode fremgår af kvitteringen ved betaling af havneafgift.  Vores faste bådejere kan få koden ved henvendelse på Havnekontoret.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

30. marts 2015

Vær med til at hjælpe vores redningsfolk

TrygFonden og Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestaben (det tidligere SOK) har udviklet et mærkat, Operation Sømærkning, som udover at identificere fartøjets ejer også forebygger unødige eftersøgninger af herreløse fartøj. Mærkaten kan fås ved henvendelse på Havnekontoret.

Se mere her : http://www.trygfonden.dk/Projekter/Operation-Soemaerk

Husk at havnens nye vaskeri i Lystbådehavnen også kan imprægnere dit sejlertøj hvis du har behov for det. Det er blot at følge vejledningen. Imprægneringsmiddel tilsættes automatisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havnekontoret, Gl.Havn 2, DK-2791 Dragør. Telefon 3289 1570