Porten til Øresund - 55 35,7´N.  12 40,9 E

Vigtig information

----------------------------------------------

23 maj. 2017.
Reparation af det sydlige molehoved i den gamle havn er nu påbegyndt. Indsejlingen til den gamle havn kan foregå under hensyntagen til det arbejdende fartøj ved navn Kystsikring 2.
Arbejdet forventes at vare ca. en uges tid ( til den 31. maj 2017)

.

17. maj 2017.:

HUSK nu at bådene i lystbådehavnen og på parkeringspladsen skal være i vandet den 1 juni 2017.
 

1 april 2017:Så er bøjerne udlagt og molefyrene er tændt.

 

 

 

 

Ny anbefalet sejlrute for Lystfartøjer ved passage af Københavns Havn.

Søfartsstyrelsen har udgivet en fritidssejlerrute som man bør holde sig til ved passage af Københavns Havn.
Ruten er omtalt i EfS. nr. 10/265- 2015. En søkortrettelse er ligeledes bragt i nr. 12/2015. Søkortrettelsen indeholder en kortskitse, der kan indsættes i søkortet.
Rettelsen kan ligeledes ses ved henvendelse på Havnekontoret.

-------------------------------------------------

 

 

 

Kommende arrangementer

.

 

 

 

Det nye havnenyt er udkommet.

Klik her.

Sidste nyt

----------------------------------------------------------------------------------------------

3. maj 2017.
Den 31. maj mellem klokken 12 og 14 afholder havnefogeden, der går på efterløn og havnens tømrer der går på pension, afskedsreception. Det foregår i Dragør Bådelaugs Klubhus.

 

30 marts 2017:
Så nærmer den nye sæson sig. Lystbådehavnen er igen åben for sejlads. Renden er uddybet, molefyr og bøjer er på plads og tændt. Havnen ønsker alle en god og søsikker sæson. Følg med i Sejl sikkert kampangnen fra Søsportens sikkerhedsråd.

17. januar 2017:
Så er oprydningen efter højvandet ved at være på plads.Slæbestedet i Madsens krog fik en lidt hård medfart og der skal laves nyt. Stikledningen til tolderhuset er også repareret og der er nu normal strøm i hele havnen.

6.januar 2017 kl. 12.30

Så er der strøm på alle elstanderne, også på Lodsbroen. Det sidste der mangler er den defekte stikledning til Tolderhuset. Det bliver repareret i næste uge. God weekend og tak for jeres tålmodighed..

 

6. januar 2017 kl. 08.30
Den eksisterende stikledning til Tolderhuset bliver først repareret i kommende uge. Forbruget i huset skal begrænses til det absolute minimum, så vi sikre strøm til gasfyret.

Elstanderne langs med Lodsbroen er desværre fortsat uden strøm, men det arbejder vi også på at få op at køre igen. Fartøjer der absolut skal bruge strøm, henvises til andre ledige pladser i havnen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

5.januar 2017 kl. 17.00

En defekt stikledning ved Tolderhuset har været årsag til at vi ikke har kunnet få strøm på Nordre mole. En kabelsamling kombineret med vand og frost er ikke nogen god cocktail. Havnens elektriker har her til aften udlagt et midlertidigt kabel, og der er nu strøm i tolderhuset, og fyret er genstartet. En mere permanent reparation påbegyndes i morgen. Vi kæmper videre med resten af nordre mole. Den øvrige del af havnen skulle være forsynet normalt igen..

 

5. januar 2017 kl. 13.00

Der er fortsat enkelte steder i havnen der er uden strøm. Vi har sat havnens egen eletriker på opgaven sammen med Radius (DONG),  så vi håber at alle har strøm inden i aften.

 

5. januar 2017 kl. 08.00

Så er vandstanden sunket til + 63 cm og havnen begynder at ligne sig selv igen. I går nåede vi op på + 139 cm over daglig vande. Vi forsøger at få etableret strøm til de erhvervsdrivende og i skurbyen der pt. mangler strøm så hurtigt som muligt.

 

4. januar 2017 kl. 11.55

Højvandsvarslet er fortsat i kraft. Lige nu har vi + 50 cm og DMIs prognose forventer en kulmination kl. 17.30 og frem til kl.18.00, hvor vandstanden forventes at være oppe på 135 cm over daglig vande.

Bådejerne anmodes dog fortsat til at tilse de både der ligge i havnen. Da temperaturen forventes at falde til under frysepunktet, skal man færdes med forsigtighed på havnearealet.

Se iøvrigt Dragør Kommunens hjemmeside:

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Januar 2017 kl. 19.00.
Dragør Havn og Dragør Kommune er gået i forhøjet beredsskab på grund af den forventede højvandssituation.

Højvandet forventes at kulminere ved 19 tiden i morgen onsdag på ca. 1.30 meter.

Beredskabet vil udlægge spærringer rundt om museet. Bådejere der fortsat har både liggende i havnen anmodes om at tilse fortøjninger m.m.i morgen eftermiddag og aften.

Når vi har nye informationer vil de blive bragt her på havnens hjemmeside !

 

21.december 2016.

Det polske skoleskib Zjawa IV grundstødte den 5. december på Måklippan (ved Falsterbo rev), og kom til at stå der i adskille dage, bl.a. på grund af en kuling fra sydvest. Båden blev bjærget i fredags og fredag aften  ankom den til Dragør havn. Det var tanken at Dragør Bådeværft skulle reparerer den men rederiet har nu besluttet at båden skal transporteres til Polen på en pram, hvor reparationen så skal foregå. (se billeder af Zjawa IV her).

 

19. december 2016
Dragør Kommunalbestyrelse vedtog på sit møde den 15. december 2016 at havnens brugerbestyrelse skal nedlægges pr. den 31. december 2016. I stedet oprettes et rådgivende havneråd med 3 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og så repræsentanter fra havnens erhverv og brugergrupper. Derudover kan der udpeges ad hoc. medlemmer med kompetencer ift aktuelle udfordringer.

Havnerådet nedsættes som et § 17 stk 4. udvalg efter styrelsesloven og er i første omgang nedsat for en 2. årig periode. Udvalgets kommisorium ligger her under overskriften " rådgivende havneråd".

Kommunalbstyrelsen har valgt at kommunalbestyrelsesmedlem Morten Drejer skal være formand for havnerådet.

 --

29.11.2016

Mobilpay er nu også blevet en mulighed på Dragør Havn. Du kan betale din gæsteafgift til vores havnepersonale med Mobilpay når du møder dem på broerne, eller ved henvendelse på havnekontoret.Husk at få din "sticker"  med til båden så vi kan se at du har betalt.

19. oktober 2016.

Ombygning af masteskuret i lystbådehavnen er nu tilendebragt. Det betyder at vi nu kan opbevarer lange master ( længere end 13,5 meter) i skur 1 og 2. Vi har desuden installeret mulighed for at anvende løbekatte i både skur 1 og 2. I løbekatten sættes kædetaljer der hver kan løfte 250 kg, så man kan håndtere de tunge master direkte fra mastevognen. Løbekatte og taljer kan lånes ved henvendelse på havnekontoret og ved at man lægger kr. 200 i depositum, samt sit navn og mobilnr.

 

Se billeder af løbekattene - klik her.

_____________________________________________________________

16.oktober 2016

Så er vejrstation oppe at køre igen.

 

28. september. 2016

Havnens vejrstation har den sidste uges tid ikke fungeret. Leverandøren FURUNO, arbejder på sagen og forventer at have den i drift igen i løbet af et par dage. Vi beklager.

 

26 september. 2016.

Reparation af spunsvæggen i lystbådehavnen påbegyndes i denne uge og vi tage ca. 2 uger.

22. september 2016.

Den 1. oktober påbegynder vi båddoptagningen. Læs om den nye placering m.m. i havnenyt her på hjemmesiden.

 

17. august 2016:

Så er vi så småt ved at skulle klargøre til bådoptagning. I den forbindelse er det vigtigt at allerede nu at orienterer alle havnens brugere om at der i år vil være en ny situation mht pladser på land. Vi skal have så mange både som muligt på land i Lystbådehavnen.Det vil betyde at man kommer til at stå tættere på hinanden end tildigere. Havnen vil acceptere ca. 40 - 50 cm. mellem bådene.

Årsagen til dette er,  at de pladser der tidligere var tilgængelige på færgehavnen nu skal udlægges til byggefelt, og der skal påbegyndes bygning af restaurant m.m. De meget store motorbåde, der de sidste år har stået på færgehavnen vil fortsat skulle stå samme sted.

Havnens personale vil være tilstede på havnen i perioden hvor vi tager både på land, så er der spørgsmål rettes de til personalet.

 

21. marts 2016

Her i weekenden er begge havnens miljøstøvsugere desværre gået i stykker: Vi har bestilt nye maskiner men forventer ikke at kunne udlåne dem før efter påske. Vi beklager meget.

17. februar 2016:
I morgen torsdag den 18. februar, starter oprensningen af indsejlingsrenden til Lystbådehavnen. Det er uddybningsfartøjet Jette Saj der kommer til Dragør. Vi forventer at arbejdet er afsluttet senest først i næste uge, men det er selvfølgelig vejr afhængigt

4.februar 2016.
Kære bådejere:
Så er vi igen ved at "drukne" i trailere og stativer uden gyldigt havnepladsnummer. Sørg nu for at det grej der henstår på havnen bliver mærket med den tildelte havneplads. Trailere og stativer uden gyldigt pladsnummer vil igen i år bliver bortskaffet primo marts 2016.

22. december 2015:
Havnekontoret har lukket 24-27/12 og 31/12 - 3/1. 2016

18. december 2015: Til Orientering: Grundet ændrede forudsætninger er mit ønske om at gå på efterløn til foråret annulleret.
God jul og godt nytår til alle.
John Strøbæk
havnefoged.
6. november 2015
Priserne på havnens vaskeri ændres pr. d. 1. 1. 2016 til kr. 35,00 pr. vask og tørring kr. 15,00 pr. 15 min.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     3.september.2015
Vores vognmand igennem mere end 30 år Stephen Dixen,har nu valgt at trappe lidt ned. Han fortsætter dog med at køre både hjem i haverne, og han vil fortsat tage sig af de meget tunge både (mere end 11 tons). Men det skal foregå på hverdage, så det er individuelle aftaler der skal laves. Hans afløser i weekenderne bliver vognmand Kenneth Wittrog, der ligeledes har stor erfaring i bådhåndtering. Kenneth har telefonnr. 2961 6312. Han vil i samarbejde med Henrik Wieder nok være dem der køre mest hernede på havnen. Der vil fortsat blive sat sedler op i havnens udhængsskabe ganske som tidligere. Derudover tilbyder bådebygger Peter Heller ligeledes optagning og søsætning med kranvogn. Telefon 20231978

------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. maj. 2015
Så tilbyder Dragør Havn også gratis WI FI på havneområdet både til vores faste bådejere og alle vores gæster. Login kode fremgår af kvitteringen ved betaling af havneafgift.  Vores faste bådejere kan få koden ved henvendelse på Havnekontoret.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

30. marts 2015

Vær med til at hjælpe vores redningsfolk

TrygFonden og Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestaben (det tidligere SOK) har udviklet et mærkat, Operation Sømærkning, som udover at identificere fartøjets ejer også forebygger unødige eftersøgninger af herreløse fartøj. Mærkaten kan fås ved henvendelse på Havnekontoret.

Se mere her : http://www.trygfonden.dk/Projekter/Operation-Soemaerk

Husk at havnens nye vaskeri i Lystbådehavnen også kan imprægnere dit sejlertøj hvis du har behov for det. Det er blot at følge vejledningen. Imprægneringsmiddel tilsættes automatisk.

 

Tilføjelser til denne kolonne bliver vist i den rækkefølge de bliver offentliggjort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havnekontoret, Gl.Havn 2, DK-2791 Dragør. Telefon 3289 1570